Sắp xếp lại năm nay

Thời gian trôi nhanh kinh khủng. Tôi không hình dung được là mình chỉ còn một tuần để rời châu Âu.

Chiều nay, với nguồn động viên từ ly Tinto De Verano mùa hè đỏ (ông David viết cho cái tên như vậy á, nghe thơ mộng ghê; gồm vang đỏ, limonade và vài lát chanh), tôi đã tìm được động lực để sắp xếp lại mọi thứ. Vậy là mai tôi sẽ mua vé đi DC. Ở đó, tôi sẽ có 1 tháng để giải quyết các sự vụ visa cho Nam Mỹ.

Kế hoạch nháp là vầy:

14/10 -> DC (US)
Xin các visa sau (theo thứ tự ưu tiên). Nếu không kịp, vẫn có thể xin mấy cái còn lại ở một nước khác:
– Chile
– Argentina
– Uruguay
– Paraguay

15/11:
– Đi Chile (nếu có visa)
– Đi một trong 3 nước còn lại (nếu không có visa Chile mà có được một cái nào đó khác)
– Đi Ecuador (nếu không có cái visa nào cả). Ở Ecuador sẽ xin visa Peru

15/12
– Argentina (nếu có visa)
– Đi một trong 3 nước còn lại
– Đi Peru

1/2
– Uruguay
– Cháu nào khác

1/3
– Paraguay
– Cháu nào khác

1/4
– (Ecuador)
– (Peru) – (Bolivia)

1/5 (tháng rẻ nhất ở Cuba)
– Cuba

1/6
– Panama
– Dominica

1/7
– US

1/9
– Canada (nếu anh Khánh ở nhà có visa)
– Asia (Turkey – Kygyrstan)

6/10/2013

20131006-232418.jpg

Advertisements

2 thoughts on “Sắp xếp lại năm nay

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s