Tacos – vua của thức ăn đường phố Mexico – blog Mít Đặc

Ngay lúc này, tôi đã trở lại Mexico sau một tháng ở Cuba. Và mỗi ngày đi ăn ở một xe tacos. Tuyệt vời một ngàn ông mặt trời!!!

http://www.elle.vn/trai-nghiem-song/tacos-thuc-an-duong-pho-mexico-blog-mit-dac

20140503-011634.jpg

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s