Đường có những đoạn kỳ lạ

“Không phải mọi vấn đề đều cần phải giải quyết. Có những thứ bạn chỉ cần chấp nhận”.

http://www.elle.vn/du-lich/duong-co-nhung-doan-ky-la

IMG_5463.JPG

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s